Coğrafi İşaret Tescil Süreci

Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılan coğrafi işaret tescili başvurusu ile coğrafi işaret tescil süreci başlmış olur. Bu başvuruda inceleme ile şekli  eksik bulunan başvurulara, eksikliklerini gidermesi için 3 ay süre tanır. Süresi içinde eksiklikler giderilmezse başvuru reddedilir. 
 
555 sayılı KHK koşullarını taşıyan coğrafi işaret başvurularından menşe adları Resmi Gazete yayımlanır.  
 
İtiraz süresi Resmi Gazetedeki yayım tarihinden itibaren 6 aydır. Coğrafi işaret başvurularının tescili, Resmi Gazetede yayım tarihi itibarıyla kesinleşir. Tescili kesinleşen başvuru ile ilgili tescil ücretinin 3 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.