444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Patent Başvuru

Patent Başvuru

Patent başvuru, patent müracaatı asıl ismi patent tescil başvurusu olması ile birlikte; buluş veya icadın asıl sahipleri adına tescil edilerek korunması için yetkili merciler tarafına yapılan ilk girişim anlamına gelir. 

Patent başvuru öncesi kesinlikler icadı, analiz eden patent araştırmasının işlemi yapılmalıdır. Şayet ön araştırma sonucuna istinaden icadınızın tescil açısından gerekli hükümleri barındırması patent müracaatı yapılmadan önce başvuru dosyasının eksiksiz ve doğru olarak, ilgili yasada öngörülen şartlara uygun şekilde oluşturulması önem kazanacaktır.

Patent müracaatı açısından ilgili evrakların oluşturulması Sistem Patent şirketimizin profesyonel ve işin kaliteli yapan yetkililerimiz rehberliği doğrultusunda yapabilirsiniz.
 
Patent tescil başvuru açısından teknik dosya oluşturulurken ilgili olan süreçler kısaca belirtirsek alt kısımda ana başlıklar şekilde yer almaktadır;
  1. Buluşun Özet Kısmı : Üretilen buluşun konusunu ve tasarlanan geliştirmelerin özet bölümünde açıklanacağı kısımdır.
  2. Tarifname Metni: İcadın ayrıntısına açıklandığı metindir. Patent müracaatlarında yer alan önemli konu da icadın benzerleri olması ile bunlar ile arasında yer alan farklılıklar, diğer buluşlara nazaran fırsatların ve yine mevcut dezavantajlarının belirtildiği, icadın hangi teknik soruna alternatif olduğu, teknoloji bakımından sunacağı yeniliklerinin net olarak yazılı ifade edilmesidir. Tarifnamenin teknik açıdan konunun uzmanları Patent vekili Sistem Patent şirketimiz tarafından oluşturulması önemlidir.
  3. Teknik Resim:
Buluşunuza ilişkin taslak resimler, parçalar  ve mevcutsa buluşu meydana getiren parçaların adları ve teknik fotoğraflar üzerinde numara verilmesidir.
 
Buluşa ait tescil dosyanız hazırlanmasının ardından patent başvuru işlemi yetkili mercilere tarafında iletme sürecine başlatmış olacağız.
 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.