444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Marka Tescil Gerekli Evraklar

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Evraklar;

Marka başvurusu yapılmadan önce Sinai Mülkiyet Kanununu kapsamında istenen evrakların da tamamlanması gereklidir. Bilindiği gibi bir marka şahıs üzerine olabildiği gibi kurum veya şirketleri üzerine de olabilir. Bir şahıs veya birden çok şahıs bunun yanısıra şirket veya şirketler arasında konsorsiyum şeklinde birden çok kurum bir markaya ortak olabilir. Bu sahip olunma için yönetmeliğin talep ettiği bazı evrakların tamamlanması gereklidir.

Marka bir şahıs veya şahıslar üzerine alınacaksa şahıs veya şahısların kimlik bilgileri, adresleri, telefon numarası başvuru resmi Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı bir Marka Vekili aracılığı ile yapılacak ise marka vekaletnamesi doldurulması gereklidir. Eğer marka ortak bir marka ise vekaletname üzerine tüm ortakların imzası gereklidir. Marka bir logo veya işaret içieriyorsa bir örneği de dökümanlara eklenmelidir.

Marka başvurusu şirket veya bir kurum veya bunların birarada olacağı bir başvuru şekli düşünülüyorsa şirket veya kurumun yetkili kılacağı kişinin imzalayacağı bir vekaletname, şirket merkezini gösterir Ticaret sicil evrağı, vergi numarası ve vergi dairesi ismi ve şirket faaliyet belgesi örneği olması gereklidir. Ayrıca marka bir logo veya şekilsel bir işaret içeriyorsa yine bir örneği dökümanlara eklenmesi gereklidir.

Sistem Patent Online sayfasından marka müracaatı için gereken evrakları yükleyebilir, marka tescil ödemenizi yapabilir, marka müracatı dosya takibi işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Marka Başvuru sahibi Tüzel kişi ise (Şirket, kurum vs.)

• Faaliyet belgesi
• Vergi levhası
• Varsa vekaletname
• Marka örneği (logo, işaret vs.)
 

Marka Başvuru sahibi gerçek kişi ise ;


• T.c. kimlik no
• Varsa Vekaletname
• Marka örneği

Benzer yazılara göz atınız:

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.