444 22 41
 • İngilizce
 • Almanca
 • Türkçe

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi

‘‘Belirgin bir özelliği, unvanı ya da başka nitelikleri bakımından köken olarak yer aldığı bir yöre, alan, bölge ya da ulus ile özdeş haline gelmiş bir ürünü belirten isim ya da işaretlere coğrafi işaretler denir. Coğrafi işaret tescil, Belirli bir coğrafi bölge ya da alan ya da bölge ismi ile anılan ürünlerin koruma altına alınmasını sağlayan gerçek ya da tüzel şahıslara devlet nezdinde ürün üzerinde tek elden yürütme ve kullanma hakkının temin edilmesidir. Coğrafi işaret tescil belgesi ise bu işlemler sonucunda verilen belgeye tescil belgesi denir. ’’ 
 
Coğrafi işaret tescil belgesi ile söz konusu işaret veya isim yasal olarak koruma altına alınır. Fikri ve sınai mülkiyet haklarından bir tanesidir. Farklı kılan bir özelliği, ünü veya diğer nitelikleri açısından köken bakımından bulunduğu yöre, bölge ya da devlet ile özdeş haline gelmiş bir ürünü belirten işaretlere denir.
 
Coğrafi işaretlerin, koruma kapsamına dahil edilmesi süreci Enstitüsü nezdinde 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin alakalı bulunduğu şartlar akabinde yapılmaktadır.
 
Coğrafi işaretlerin koruma kapsamına dahil edilmesi amacı ile Kanun Hükmünde Kararname birinci maddesi uyarınca bir ürünün coğrafi işarete konu olabilmesi ve tescil işleminin gerçekleşmesi ve adına alt bölümde yer alan maddelerin birine dahil olması gerekmektedir.  
 1. Madenler  
 2. Doğal ürünler  
 3. Tarım ürünleri  
 4. Sanayi ürünleri 
 5. El sanatları ve ürünleri  
Tescil işleminde bulunulmak istenen coğrafi işaretin tescil işlemi için ayrı ayrı olacak şekilde coğrafi işaretin üretilmesinin sağlayan tüzel  veya gerçek şahıslar, tüketici dernekleri, coğrafi alan ile alakası bulunan kamu kuruluşları, ticaret yahut sanayi odalarınca müracaat dilekçesi ile birlikte Enstitü’ye ya da tescil işlemlerini sizin adınıza yürütmemiz için Sistem Patent şirketimize müracaat etmelisiniz. Coğrafi işaretin koruma kapsamına alınması yalnızca tescil işleminin gerçekleştiği ülkede geçerliliğe sahip olmaktadır. Bu sebepten dolayı, tescil işleminde bulunulan bir coğrafi işaretin koruma kapsamına dahil edilmesi amacı ile koruma talep edilen devletlerin hepsinde tescil işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Enstitü nezdinde yürüteceğiniz veya tüm işlemleri sizlerin adınıza yürütmemiz için Sistem Patent şirketimize müracaat etmeniz gerekmektedir ve bu durumda bize bazı evrakları temin etmeniz gerekmektedir. Coğrafi işaret tescili adına gereken evraklar ise şunlardır;
 • Müracaat sahibinin kimliğine yönelik bilgileri belirten müracaat dilekçesi
 • Tescil edilmesi talep edilen menşe adı ya da mahreç işareti ve alakalı olan ürünün ismi
 • Ürünün tanımı; ürünün ve ihtiyaç duyulması durumunda ham maddenin kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve benzeri alakalı niteliklerini açıklayan teknik belgeler ve bilgiler
 • Yöre ya da bölgenin coğrafyası kapsamında ne olduğunun tanımını yapan ve belirleyen belgeler ve bilgiler
 • Denetleme şeklini detaylı şekilde açıklayan bilgiler
 • Tescil işlemi tamamlanmış menşe adı ya da mahreç işaretinin uygulama şekli, işaretleme, markalama ya da etiketleme biçimlerini detaylı bir şekilde açıklamasında bulunan bilgiler
 • İşaret tescili için yapılan müracaat ücretinin yatırıldığına yönelik belge

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Alımı

İşaret tescili adına yapılan müracaatı şekli bakımından Enstitü tarafından analiz edilir. Bu sırada söz konusu işaretin tescil edilmemesi yönünde itiraz işleminde bulunulması durumunda ise (yani ihtiyaç duyulduğunda) müracaat ile ilişkili olan teknik bilgilerin ispatlanması amacı ile müracaatı adına, bu konu hakkında uzman olan bir ya da birden fazla kamu kuruluşu ya da üniversite ya da taraf bulunan özel kuruluş nezdinde analiz işleminde bulunulması adına istekte bulunulur. Bu durum doğrultusunda kurum ve kuruluşa ödenecek inceleme masrafı ve Enstitü nezdinde yürüteceğimiz hizmetlerimizden dolayı ücret, müracaat sahibi nezdinde Sistem Patent şirketimizin hesabına yatırılmalıdır.
 
Şekli olarak yapılan incelemenin tamamlanması ile birlikte müracaat, Enstitü nezdinde resmi gazete şekli ile ülke çağında dağıtımda bulunan en çok okunan 2 adet günlük gazetede ve bir yerel gazetede yapılacak ilan şekli ile yayını gerçekleşir. Müracaat resmi gazetede ilan edilmesi ile birlikte 6 aylık süre kapsamında konu ile alakası bulunan tüm kişiler nezdinde tescil işleminin geçersiz olması adına Enstitü’ye itiraz işlemi gerçekleşebilir. Bu süre içinde herhangi bir itiraz işlemi yapılmaması durumunda, isim ya da işaret resmi gazetede yayınlanması ile birlikte kesinlik özelliğine sahip olur. İtiraz işleminde bulunulması ile; yapılan itirazın analiz edilmesi ile beraberinde şekilde veya kapsam olarak değişikliğe uğramış biçimi ile ve kapsamı net olarak ifade edilmesi ile birlikte yayına konur ve tescil işlemi yayın tarihi ile kesinleşir ve coğrafi işaret siciline kaydı yapılır. Sonuç olarak tescil belgesi Sistem Patent şirketimizce müracaat sahibine iletiriz.

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.