444 22 41
 • İngilizce
 • Almanca
 • Türkçe

Coğrafi İşaret Koruması

‘‘Coğrafi işaret; Belirgin bir özelliği, unvanı yada başka nitelikleri bakımından köken olarak yer aldığı bir yöre, alan, bölge yada ulus ile özdeş haline gelmiş bir ürünü belirten isim yada işaretlere denir. Coğrafi işaret koruması; İşaretin veya ismin yasa kapsamında tek elden yürütülmesi ve kullanılması anlamı gelir. Bu işlemden tescil işleminde bulunulması veya tescil işleminde bulunulması adına yapılan müracaat ile sağlanır. "

Coğrafi işaret koruması yani coğrafi işaretin koruma altına alınması, yasa kapsamında söz konusu ilgili işaret veya ismin gerekli hükümleri yerine getirilmesi ve tescil işleminde bulunulması yada tescili adına müracaatın gerçekleşmesi ile sağlanır. Lakin coğrafi işaretlerde koruma süresi bulunmamaktadır. Mahkemenin alacağı karar ile tescil hükümsüz duruma gelebilir.

Coğrafi İşaret Koruması İçin Prosedürler

1. Belirli sınıflar içinde yer alması

Bu koruma adına ile yapılacak işlem adın veya işaretin belirlenen sınıflar kapsamında olması gerekir. Bu sınıflar ise;
 1. Madenler  
 2. Doğal ürünler  
 3. Tarım ürünleri  
 4. Sanayi ürünleri 
 5. El sanatları ve ürünleri 

2. Müracaat Edilmesi İçin Gerekli Evraklar

Bu sınıf içinde yer alan isim veya işaretin koruması için yasada belirtilen prosedürler kapsamında müracaat işleminde bulunulması gerekmektedir. Müracaat içinde bir takım evraklar gerekmektedir. Bu evraklar ise alt kısımda yer almaktadır.
 1. Müracaatta bulunun kişinin kimlik bilgilerinin yazılı olduğu müracaat dilekçesi
 2. Ürünün ismi
 3. Ürünün tanımının yapılması (Farklı kılıcı özellikleri)
 4. Menşe veya mahreç işaretin icra edileceği (ürünün üretimde bulunan yer) yöre yada bölgenin coğrafya alanını açık şekilde tanımını yapan ve belirleyen belge, bilgi veya harita
 5. Ürünün mahreç işareti veya menşe adı tanımının hangisine uygun olduğunu belirten kanıtlar 
 6. Denetim şekli
 7. Coğrafi işaretin faaliyet şekli (markalama, etiketleme...)
 8. Müracaat ücreti
 9. Müracaat Edilmesi

Coğrafi işaret koruma altına alınması adına Sistem Patent şirketimize müracaat etmelisiniz. Enstitü nezdinden ki tüm işlemleri sizin adınıza yürüteceğiz.

3. Tescil Süreci

Sistem Patent şirketimiz aracılığı ile Enstitü nezdine müracaat ederiz. Bu sırada müracaat ile yasal anlamda coğrafi işaret koruması başlar. Enstitü müracaatı şekli bakımından analiz eder. Analiz sırasında söz konusu işarete tescil edilmemesi adına itirazın yapılması durumunda ise (ihtiyaç duyulduğu zaman) müracaat ile alakalı teknik bilgilerin ispatlanması amacı ile müracaatı, konusunda uzman olan bir yada daha fazla kamu kuruluşu yahut üniversite, taraf olan özel kuruluşun analiz işleminde bulunması adına isteminde bulunur. Yapılan bu işlemler adına, kurum ve kuruluşun yapacakları inceleme adına ücret ve Enstitü nezdine yapacağımız hizmetlerimiz adına işlem ücretimiz müracaat sahibi nezdinde Sistem Patent şirketimizin hesabına yatırılır.
 
Şekli bakımında yapılan incelemenin tamamlanması ile tescil müracaatı, resmi gazete ve ülke genelinde dağıtımı gerçekleşen en çok okunan 2 adet günlük gazetede ve bir yerel gazetede Enstitü tarafından yayınlanır. Tescil için yapılan müracaatın resmi gazete yolu ile ilan edilmesinin akabinde itiraz edilmesi için 6 aylık süre verilir. Bu süre kapsamında alakalı olan tüm kişiler tarafından tescil işleminin geçersiz sayılması için Enstitü’ye itiraz işleminde bulunulabilir. Bu süre boyunca herhangi bir itirazın söz konusu olmaması ile isim yada işaret resmi gazetede yayın tarihinden itibaren kesinlik kazanır. Eğer ki itiraz yapılırsa; yapılan itirazın analiz edilmesi ile beraber kapsam veya şekli bakımından değişikliğe uğramış biçimi ile ve kapsamı net bir şekilde ifade edilmesi ile yayına konur ve tescil işlemi yayın tarihi ile kesinleşir ve coğrafi işaret siciline kaydedilir. Coğrafi işaret tesci süreci hakkında daha fazla bilgi için sayfamızı tıklayınız.
 
Coğrafi işarette, tescil talebinde bulunulan markalara benzer şekilde ulusal olması ile beraber koruma altına alınması isteminde bulunan ülkelerin tümünde tescil işleminde bulunulması gerekmektedir. Tescil tutarının önemli bir kısmı gazetelere verilen ilanlardan oluşmaktadır.
 
Coğrafi işaretin tescil edilmesi belirli bir süre adına gerçekleşmez. Koruma süresi bulunmadığından marka korumasına benzer şekilde coğrafi işaretin koruma süresinin yenilenmesi gibi bir özelliği bulunmamaktadır. Tescil işleminde süre sınırlaması bulunmadan gerçekleşse de bazı hususlarda koruma kalkabilir. Coğrafi işarette korumanın kalkması yani hükümsüz duruma gelmesi mahkeme nezdinde verilecek karar ile gerçekleşir. Mahkeme kararında kısıtlı sebeplere dayanabilir.
 1. Coğrafi işaret, menşe adı, mahreç işareti tanımı içinde yer almayan işaretler 
 2. Müracaat hakkı bulunmayanlar nezdinde tescil işleminde bulunulmuş coğrafi işaretler
 3. Müracaat koşullarına uygun bulunmayan coğrafi işaretler
Tescili durumunda hükümsüz duruma gelmesi herkes tarafından savunulabilir. Bunun yanı sıra denetim işlemlerinin yeterli düzeyde gerçekleşmesi durumunda da coğrafi işaretin hükümsüz duruma gelmesi kararı verilebilir. Ve korumadan yararlanamaz.

 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.