444 22 41
 • İngilizce
 • Almanca
 • Türkçe

Patent Değerleme

Patent Değerlemesi

Patent değerlemesi işlemi, patentin oluşturduğu veya oluşturabileceği maddi değerinin belirlenmesi işlemidir. Alınan patentler, teknik bilgiyi ticari hale getirilebilir bir varlık şekline çevirebilen varlıklardır.  Sistem Patent şirketimiz değerleme konusunda sizlere hizmet sağlamaktadır.
 
Ülkemizde maddi olmayan mülklerin ticari değerlerinin ölçülebilmesi aynı zaman da resmi işlemlerde uygulanabilmesi yeni gündeme alınmaya başlamıştır.
 
Bir patentin oluşturduğu değeri ölçümlerken; buluşun yasal durumu, piyasa durumu ve teknoloji açısından durumu, ekonomik önemi ile beraber değerlendirilmelidir.
 
Patent değerlemesi, kaynaklarda ve pratikte uygulanan pek çok yöntem yer almaktadır. Bu yöntemle birlikte patentin değeri;  onu hangi amaçla ölçümlediğinden, değerleme usulundan ve değerleme vaktinden gibi unsurlar gerekçesi ile farklı sonuçlar alınabilmektedir. Sebebi ise, patentin değeri hesaplanırken uygulanabilecek usul ve araçlar farklılık arz etmek ile birlikte her patent değeri açısından tek yöntem yer almaz.
 
Teknolojik ürününüzün değerini etkide bulunan pek çok unsur yer alır. Temel olarak; patentin değerlenme gayesi, patentin değerlenme vakti,  patentin uygulama biçimi, kalan yasal koruma süresi ve patente yönelik tekniğin yararlı ömrü içlerinde başlıca olanlarıdır.
 
Patent değerlemesi, açısından ülkemizde şuan bir standart ve kaynak tam anlamıyla oluşturulmadı fakat buna ilişkin çalışmalar sürmektedir. 
 
Sistem Patent şirketimiz değerleme kapsamında, patentlerinizi değerlerken elde ettiği bilgiler çerçevesinde raporlar sunmaktadır.

Patentlerin Değerlemesinin Önemi

 • Üretimi gerçekleşen patent hakkında elle tutulu ve karşılaştırılabilir veri ve değerler sağlamak
 • Gerek yerli ve gerekse yabancı girişiciler ile ilişkilerde somut veriler sağlamak
 • Patent yönetimi işlemlerinin başarısını değerlendirmek
 • Vergiden muafiyeti elde etmek
 • Patent alım ve satımı işlemlerinde önce fikir elde etmek
 • Satış kaynağı ve reklam işlemlerinin başarısının sınamak
 • Patente ihlalde talep edilecek tazminatı belirlemek
 • Lisans anlaşmaları yapmadan  öncesi fikir sağlamak
 • Bütçe dağılımını doğru şekilde koordine etmek

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.