444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe
/patent-burosu.aspx

Patent Bürosu

Patent Bürosu

Ülkemizde fikri sınai haklar kapsamında vekillik ve danışmanlık hizmeti veren patent bürosu Sistem Patent şirketimiz buluşların tescil edilmesi konusunda hizmet vermektedir.
 
Şirketimiz verdiği hizmetler kapsamından sektörde genellikle patent ofisi veya patent bürosu şeklinde de adlandırılmaktadır. Patent vekilliğimiz kapsamda danışmanlık hizmeti sunan ofisimiz patent ve faydalı model müracaatları ile birlikte endüstriyel tasarım ve marka müracaatları alanında da hizmet sağlamaktadır.
 
Patent bürosu Sistem Patent şirketimiz danışmanlığından alınan Patent terimi: geliştirilen buluşun asıl sahibinin buluş ürününü yasal olarak belirli zaman içinde imalatını, satabilmesini veya daha pek çok haklar sahip olduğunu gösteren kayıt altına alınma işlemleri bütünüdür. Buluş için buluşu geliştiren kişiye verilen patent, buluşçunun rızası gözetilmeden diğer şahıslar buluşu hiç bir şekilde icra edemez.
 
Tescilli buluş, aynen insanların özel mülkü gibi alınır, satılır, kiralanır. Buluş sahibi, patent tescil hakkını, buluşu geliştirene ya da onun varislerine ait olmasının yanında, diğer kişilere devir edebilir. Buluş birden fazla kişi eliyle geliştirilmiş ise, patent talep hakkı, ilgili kişiler aksi bir şekilde kararlaştırmamışsa, bu kişilere müştereken aittir. Aynı buluş, bağımsız birden fazla kişi nezdinde üretilmiş ise, patent talep hakkı, önce müracaat yapana ya da diğerine kıyasla rüçhan hakkı bulunan ait olmaktadır. Patent almak açısından ilk müracaat eden kişi, aksi kanıtlanıncaya dek, patent isteme hakı sahibidir. 
 
Şirketimiz Tarafında Hizmet alabilmeniz İçin Patent Tescili Kriterleri İse:
  • Yenilik Kriteri;

Buluşa yönelik, Başvuru başlatılmadan önce diğer kişiler tarafından sözlü, yazılı veya uygulamalı olarak açıklanması yapılmamış olma manası mutlak yenilik olarak açıklanır.

  • Buluş Tekniğinin Bilinen Halinden Aşılması;

Buluş konusunda uzman kişiler nezdinde kolaylıkla akla getirilerek uygulamaya konulamayacak özellik anlamındadır.

  • Endüstriye Uygulanabilirlik;

Geliştirilen buluşun tamamı ile kuramsal olmasından ziyade pratikte uygulanabilir kıstası taşıması anlamına gelir.

 
Buluşların tescil konusunda daha detaylı bilgili için patent bürosu Sistem Patent şirketimiz yetkililerimiz danışabilirsiniz.
 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.