444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent başvurusu nasıl yapılır?, ilk işlem sırasında yapmadan önce kesinlikle buluşunuzu inceleme süzgecinden geçiren patent ön araştırma işleminin yapılması gerekmektedir. 
 
Ön araştırma sonucuna istinaden buluşunuz tescil ilişkin ilgili şartları taşıması durumunda patent başvurusu evvelinde, başvuru dosyasının tam ve doğru şekilde,  ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanması önem teşkil etmektedir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır? sorusuna istinaden, buluşların bir takım kriterleri taşıması gerekir. Bu kriterler ise;
 
Yeni Olması: patent müracaatının yapıldığı tarih öncesi, buluş ürününün herhangi bir alanda kamuoyu nezdinde ulaşılabilir sözlü  veya yazılı şekilde tanıtılmış ya da icra edilmemiş olmalı veya farklı yollar ile buluşu açıklayan bilgilerin duyurulmaması gerekir.
 
Yönetim Eşsiz Olması: Buluş, konuya hakim kişiler nezaretinde, yöntemin bilinen halinden kolay bir şekilde tasarlanamayan bir faaliyet neticesinde geliştirilmiş ise, yöntemin eşsiz olduğu kabul edilir.

Endüstride Kullanılabilmesi: Tarım sektörü de dahil olmak kaydıyla endüstrinin tüm dalında imalatı söz konusu veya uygulanabilir özellikte olması durumunda, endüstride kullanılabilir olduğu kabul edilir.
 
Üst kısımda yer alan kriterleri taşıyan buluşlar tescil edilmesi için ilk önce araştırma tabi tutulmalıdır. Ön araştırma sonucu olumlu bulunan buluşlar içini, artık tescil müracaatı yapılabilir. Müracaat aşamasında ise bir takım evraklar yer almaktadır. Patent başvurusu için gerekli evrakların oluşturulması konusunda Patent Vekilli Sistem Patent şirketimizin tecrübeli ve işinin ehli uzmanlarımızın yönlendirmesi akabinde yardım alabilirsiniz. Patent müracaatı yapılabilmesi açısından teknik dosya oluşturulurken gerekli aşamaları kısaca belirtirsek ana başlıklar şekilde toplanabilir;

Patent Başvuru Evrakları

Buluşun Özeti Kısmı
Geliştirilen Buluş konusunu ve yaptığınız geliştirmelerin özet şeklinde açıklandığı metindir.
Tarifname Metni

Buluşun en ayrıntılı şeklinde açıklandığı kısımdır. Patent müracaatında ki bir önemli konu da buluş ürününün benzerleri mevcutsa bunlarla arasında yer alan farklarının, diğer buluşlara kıyasla fırsatları ve yine varsa eksi taraflarının anlatılması, buluşunuzun hangi teknik soruna alternatif olacağını, teknolojik bakımından sunacağı yeniliklerinin net olarak yazılı belirtilmesidir. Tarifnamenin teknik anlamda konunun uzmanı Marka ve Patent Vekili Sistem PAtent şirketimizin patent uzmanı tarafından oluşturulması önem teşkil eder.

Teknik Resim
Buluşunuza ilişkin siyah-beyaz resimler, ayrıntılı parçalar  mevcutsa buluşunuzun geliştirildiği parçaların adları ve teknik resimde numaralandırılmasıdır.
İşlemler
Buluşunuzda koruma altına alınmasını talep ettiğiniz yerlerin ayrı ayrı açıklanması, hangi yerlerin kopyaya maruz kalmamasını istiyorsanız ayrıntılı olarak yazılması bu kısım açısından önemlidir. Taklide konu olmasının önlenebilmesi doğrultusunda bu çeşit bilgilerin patent müracaat adına hazırlanacak dosyanızda bulunması gerekmektedir.
Evraklar
Patent başvurusu adına ilgili mercilerin istediği diğer evraklarında tamamlanmasıdır. Bu evraklar, başvuru yapan işletme veya  kişilerin bilgileri, buluş sahibine ilişkin bilgiler ve vekaletname şeklinde belirtebiliriz.
 
Buluşa konu teşkil eden bir içeriğe ilişkin tescil dosyanız oluşturulmasının ardından patent başvurusu girişimleri başlatılacaktır
 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.