444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Marka Tescil Belgesi Sorgulama

Marka Tescil Belgesi Sorgulama

Marka tescil belgesi sorgulama, tescil edilmesi açısından müracaat edilen markaların, tescil durumları hakkında bilgi sahibi olmak için yapılan sorgulama işlemidir. Sistem Patent şirketimiz danışmanlığından yürütülen tescil işlemlerini sizlere vereceğiniz numaralar ile web sitemizde yer alan sorgulama kısmında yapabilirsiniz. Ve markanızın tescil durumu veya onay alan markanızın hazırlanan tescil belgesinin durumunu sorgulayabilirsiniz.
 
Marka tescil belgesi sorgulama ekranımızı kullanarak yapacağınız işlem ile, markanın tescili ile ilgili tüm süreçler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 
Marka tescil başvurusu, tam yapılmış ya da var olan eksiklikleri tedarik edilmiş, süresi kapsamında hakkında itiraz gelmemiş ya da gelen itirazlar reddedilmiş ve süresi kapsamında tescil belgesi düzenleme tutarının yatırıldığını kanıtlayan belgede dahil olmak üzere noksan evrakların şirketimiz teslim edilmiş müracaat, tescil alarak Sicile defterine kaydedilir ve resmi marka bülteninde yayımlanır. Müracaat sahibine gönderilmek üzere, Tescil Belgesi hazırlanır.

Marka Vekili Sistem Patent şirketimiz danışmanlığından yürütülen tescil işlemleri akabinde marka, ürün veya ambalajı ile beraber tescil alabilir. Bu durum akabinde ürün veya ambalajın tescil edilmesi, Marka sahibine ürün veya ambalaj açısından tekel hak sağlamaz. Tekel hak sağlamayan unsurlar tescil belgesinde net olarak belirtilir.
 
Markanın farklı kılıcı niteliği olmayan unsur barındırması durumundan ve bu durumun markada belirtilmesinin marka koruması çerçevesinde şüpheye sebebiyet vereceğinden dolayı, tekel hak vermeyen bu çeşit faktörler, müracaatın Bültendeki yayımında ve tescil belgesinde açıkça ifade edilir. Bu şekilde yapılan yayım hükmüne karşı müracaat sahibi itirazda bulunulabilir.
 
Tüm işlemlerinin tamamlanması akabinde marka sahibine marka tescil belgesi, Marka ve Patent Vekilliği Sistem Patent şirketimizin aracılığı ile tarafınıza gönderilir. Markanın tescil belge orijinali yalnızca bir defaya mahsus verilir. İleriki zamanlarda talep edilen marka tescil belgelerinin tümü marka tescil belge sureti şekilde verilir.
 
Marka tescil belgesinde, tescil ve koruma altına alınan, emtia listesi de bulunmaktadır. Bu durumun yanında tescil belgesinde marka örneği (logo/işaret) dahil olmak üzere herhangi bir değişiklik talebi kabul  görmez. Belge üzerinde yer alan emtia listesine ek olarak herhangi bir ürün ve hizmet sınıfları eklenemez sadece talep edilmesi durumundan kayıtlı emtiların bir bölümü adına iptal veya feragat talebi yapılabilir.

Marka tescil belgesi, 10 senede bir yenileme tutarı yatırılması şartı ile yenilenebilir. Tescil müracaatı tarihinden itibaren on senenin tamamlanmasına 6 ay kalması ile, yenileme işlemleri gerçekleştirilebilir. 10 senenin tamamlanmasının ardından 6 aylık süre içinde ek yani cezalı tutarın yatırılması şartı ile tescil belgesini yenilemesi yapılır. Tanımına sürelerin aşımı veya atlanılması durumunda ise tescilli markalar hükümsüz duruma düşer. Fakat markalar tescil belgesi yenilenmezse bile sonraki 2 sene içinde söz konusu markayı icra etme şartı ile diğer kişiler nezdinde marka tescil müracaatları itiraz etme hakkı tanınmaktadır.

 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.