444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Marka Patent Vekilliği

Marka Patent Vekilliği

Marka patent vekilliği esas ismi ile Marka Vekilliği, Enstitüsü tarafından yalnızca üniversite mezunlarının katılabildiği sınavda başarı sonuç elde ederek, gerekli belgeler ve ücretlerin ödenmesi ile kaydı yapılan şahıslardır. Marka vekilleri tüzel bir kişilik diğer ifade ile, firma unnam ve hesabına işlem gören marka vekili statüne nail olabileceği gibi, kişisel marka vekili şeklinde de  Enstitü nezdine kayıt olabilirler. Vekiller her sene sicil kaydını yenileme işlemine  tabidir. Aksi durumunda ise marka vekili hizmetini sunamazlar.
 
Marka vekili kişi ve kuruluşlar, Enstitü tarafında temsil eden, marka tescil müracaatı, tescil ve tescil belgesi gibi hizmetleri yürüten, Enstitü kısmi ya da tamamen ret hükümlerine karşı itiraz işlemlerini yürütme, marka bülteninde yayına çıkarılan, markalara aynı ya da benzer olmaları yahut öncelik hakkı sebebi ile kişi ve/veya firmaların talebi üzerine onların unvan ve hesabına işlemleri yapan marka vekilidir.
 
Marka vekilinin hususunda uzman ve tecrübeli olması oldukça önemlidir. Aksi durumda hem kısmi ya da tümden ret hükmüne itiraz hemde marka bülten yayına çıkarılan itirazlar tahmini 5 ay ile  7 ay  arasında sonuçlandığından, önceden öngörülmeyen tehlikeler marka sahibine önemli oranda hem ekonomik açıdan ve manevi açıdan zararlar verebilir.
 
Marka Patent Sistem Patent şirketimizce, tüm itiraz işlemleri açısından mutlaka önceden meydana gelebilecek tüm ihtimaller, riskler ve itirazların olası sonuçlarını barındıran yol haritası işlemlerden evvel marka sahibine yazılı raporlanarak ve yazılı izni alınarak yürütülecektir.
 
Marka patent vekilliği yani marka vekilliği görevini yürüten Sistem Patent şirketimiz, tarafından verilen vekalet ile sizin ya da şirketinizin Enstitüsü tarafında tüm işlemlerinizi yürüteceğiz. Fakat , marka devir, lisans gibi işlemler ise sizin ya da  şirketinizin tarafımıza vereceği noter tasdikli vekaletname ile yapılabilir. Çünkü diğer kişiler adına hak talebinde, noterce tasdikli vekaletname talep edilmez ama, diğer şahısların hak yitirmelerinde, o yetkiyi barındıran noter tasdikli vekaletname olması gerekmektedir.
 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.