444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Marka İhtarname

 
Tescilli marka, sahibinin izni gözetilmeden, kullanılması ya da o markayı bulunduran mal ile hizmetlerin, ihlalinin bilinmesine karşın o ürünlerinde nereden tedarik edildiğini bildirilmemesi marka ihlali denir ve bu kapsamda mark ihtarma çekilir. Marka sahibi ilgili adli makamlara müracaat ederek kanunda belirtildiği şekilde hukuk ya da ceza davalarından birini açabilir. Lakin yasal yollara müracaat edilmeden önce Marka Vekili Sistem Patent şirketimizin avukatlarımız danışmanlığında noter tarafından çekilecek marka ihtarname yolu ile çözüme kavuşturulabilir.
 
Tescil belgesi ile korunmaya alınmış markanızda kazanılan yasal haklarınızın kullanılmasında yer alan en önemli süreçlerden bir tanesi ihlalin karşı tarafa beyan edilmesidir. Bu süreçte yasal süreç başlatmadan önce ihlalin kapatılması sağlanabilir ve bu şekilde işletmelerin veya kurumların yasal süreç başlatmadan gerek zamandan gerekse gider masraflarından bertaraf edilir.
 
Başlangıçta marka, patent, tasarım yasası ve mevzuatı kapsamında bilgili ve tescil hususunda deneyimli Marka Vekili Sistem Patent şirketimizin hukukçuları tarafından yürütülmesi hem tescil haklarına ihlal suçu işleyenler hemde çekilen ihtara gelecek yanıt hususunda önemli fayda verecektir.
 
Marka tescil işleminden kazanılan haklarının ihlal edildiğine kanaat getiren marka sahibi nezdinde ihlalin bitirilmesi ve bu durumunda benzer taleplerle marka ihtarnamesi çekilebilir. Yasal açıdan her zaman ihtiyaç duyulmasa da bazı hususlarda ihtar çekmek yasal süreç başlatma şartı şeklinde aranılmaktadır.
 
Markaya yönelik ihtarname çekilirken yasal çerçevenin iyi belirlenmesi çok önem taşımaktadır. Bu tür ihlaller hususunda Marka sahibinin markasını izin gözetilmeden kullanılması durumunda bunu engelleme yetkisi bulunmaktadır.
 
Sinai Mülkiyet Kanununun sağladığı korumalardan yararlanabilmenin en önemli koşulu; markanın tescil işleminin yapılmış olmasıdır. Tescilli olmayan markalar korumadan yararlanamaz. Tescilsiz markalara karşı yapılan ihlal durumuna karşı uygulanacak tek yol TTK´nin haksız rekabet şartlarıdır.
 

Sonraki Sayfa

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.