444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe
/madrid-protokolu.aspx

Madrid Protokolü

Uluslararası marka tescil işlemlerinin ortaya çıkışı, ayrı ayrı her ülkeye başvuru yapmak, ayrı ayrı ücret ödemek, her ülke için farklı dillerde formlar, evrakları tamamlamak yerine bu zorlukların giderilmesi için uluslararası marka başvuru, devir, yenileme, iptal, ücret gibi işlemlerinin tek bir merkezden yürütülmesini sağlamak için uluslararası marka tescil sistemi ortaya çıkmıştır. Uluslar arası marka tescil sistemi Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü ‘dür ve bu ikisi Madrid Sitemini oluşturmuştur. Madrid sistemi 1891 yılında Madrid Anlaşması ile başlamış fakat katılım sınırlı olduğu için 1989 senesinde Madrid Protokolü kabul edilmiştir.

Madrid Protokolü

Marka tescilinin başka ülkelerde tescilini kolaylaştırmak ve bir başvuru ile birden fazla ülkede marka tescil imkanı sağlamak için oluşturulmuş ve 1891 seneli Madrid Anlaşması ve 1989 seneli Madrid Protokolü ’nden temelini alan marka tescil sistemdir ve yürürlüğe 01 Aralık 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye 1 Ocak 1999 senesinden itibaren Madrid Protokolüne taraf olduğu için Türk vatandaşları, Türkiye 'de ikamet edenler veya Türkiye 'de ticari ve sınai faaliyette bulunanlar, Türk Marka ve Patent Kurumu aracılığıyla Madrid Protokolü 'ne taraf ülkelerde uluslararası tescil ve CTM başvurusunda bulunabilirler. Başvuru her ülke için ülke yasalarına yönetmeliğine göre tescil edilip edilmeyeceği ayrı ayrı incelenir. Bu sebeple başvuru ayrı ayrı incelendiği için bazı ülkelerde kabul edildiği gibi bazılarında kabul edilmeyebilir. Ayrıntılı bilgi için Türk Marka ve Patent Kurumu ve WIPO web sayfalarına göz atabilirsiniz.

Avantajı; tek bir başvuru ile Madrid Protokolü ‘ne taraf ülkelerde uluslararası marka tescile sahip olmanızı sağlar ve tescil sonrasında tek bir yerden tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Uluslararası marka tescil koruma süresi on senedir. Hak sahibi 10 sene sonunda isterse yenileme yaptırabilir ve bu koruma süreci devam eder.

Madrid Protokolü ‘ne göre Uluslararası Marka Tescil Başvuru için İstenen Evraklar 

Türkiye'deki marka tescil belgesi, Dünya Patent Ofisi’ne (WIPO) başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu aslı , Faaliyet Belgesi, Vekaletname, Marka Örneği (Markanın Türkiye'deki marka tescil belgesinde veya başvurusunda yer alan örneğinin aynısı)

Uluslararası Marka Tescil Süreci

  • Başvuru ( Başvurular Sistem Patent şirketimiz aracılığı ile Türk Marka ve Patent Kurumu'na yapılır)
  • İnceleme (Hem Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından hem de WIPO tarafından şekli inceleme yapılır, uygunsuzluk olduğu durumda marka geri çevrilir. Öncesinde Türk marka ve Patent Kurumu tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde WIPO ‘da da işlemler devam eder. )
  • Yayın (Markanın uygunluğu durumunda yayına çıkar hem Türk Marka Ve Patent Kurumu tarafından hem de WIPO tarafından yayında kalır )
  • İtiraz (Markanın yayında kaldığı sürede diğer markalar tarafından itiraz edilmesi durumudur , itiraz yok ise marka tescil edilir.)
  • Tescil (Markanın tescil belgesinin verildiği süreçtir. Tescil belgesi Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından verilir ama tescil edilmesini istediğimiz ülkeden tescil edildiğine dair yazı gelir .)

Marka tescili istenilen ülkelerin ofisleri olumsuz bir başvuruyu yani reddi 18 ay içerisinde bildirmek zorundadır. Bildirilmediği durumda o ülkede başvuru kabul edilmiş sayılır.

Madrid Protokolü ‘nün geçerli olduğu üye ülkeler aşağıdadır :

Avusturya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Çin, Küba, Çek Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Macaristan, İzlanda, Kenya, Liechtenstien, Lesotho, Litvanya, Monaco, Mozambik, Norveç, Polonya, Portekiz, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovakya, Slovenya, İspanya, Swaziland, İsveç, İsviçre, Türkiye, Türkmenistan, İngiltere ve Yugoslavya, Sierra Leone ve Letonya'dır.

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.