444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

İsim Tescil

İsim Tescil

İsim tescil, isim patenti, isim patent almak gibi kavramların tümü birer Marka Tescili’dir.

İsim tescil yani marka tescili, ticaret alanından rekabetin yer aldığı ortamlarda haklarınızı ve markanızın korunması en önemli yatırımlardan birisidir. Firmaların büyüklükleri, sahip oldukları olanaklardan ziyade marka değerleri ile ölçülmektedir. 
 
Marka, bir girişimcinin mal yahut hizmetlerini bir diğer teşebbüsün mal yahut hizmetlerinden farklı kılınmasını sağlaması şartı ile, kişi isimleri de dahil, özellikle şekiller, sözcükler, harfler, rakamlar, ürünlerin biçimi yahut ambalajlarının gibi görsel şekiller ile görüntülenebilen veya benzer şekilde ifade edilebilen, yayınlanabilen ve çoğaltılabilen tüm işaretleri kapsar.
 
Bire bir aynı malların yahut aynı hizmetlerin başka kişilerin malları ya da hizmetlerinden farklı arz etmesini sağlamak üzere kullanılan yahut belirli hizmetin sunulması esnasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET, marka şeklinde tanımlanmaktadır. Sayılar, Şekiller, bunların beraber sunuluşları marka şeklinde değerlendirilmektedir. 
 
Marka koruması, mallarında ve hizmetlerinde marka icar eden marka sahiplerini koruma altına alan sistemdir. Marka tescili ile asıl amaçlanan, ilgili yasa ile getirilen koruma kapsamından faydalanmak manası gelir. Başkası nezdinde icra edilen tescilsiz markanın, hak sahipli olmayan kişiler tarafından tescil manasından başvuruda bulunulması ya da tescil ettirilmesi kapsamında, asıl marka sahibinin itirazda bulunması veya davacı olarak  tescile iptal hükmü verdirme yetkisi vardır.
 
Bir üründe icra edilmesi planlanarak seçilecek bir marka, esnasında dikkat edilmesi gereken önemli hususta, belirlenen işaretin diğer tescili markalardan farklı bir yapıda olmasıdır. Marka tescilleri esnasında en önemli konuda, markanın belirlenmesi ile marka tescilinin karşılayacağı malların yahut hizmetlerin belirlenmesidir. Markanın diğer kişiler tarafından tescile alması ya da uygulanması markalardan farklı kılınabilecek biçimde farklılık yaratması gerekmektedir.
 
İsim tescil yani marka tescil edilmesi ile kazanılan koruma, tescil alacak marka ve markanın uygulanacağı mallar ile kısıtlı olduğu için, ürün  listesi hazırlanırken, asıl iş kapsamına uygun şekilde hazırlanmalıdır. 
 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.