Coğrafi İşaret Başvuru

Coğrafi işaret başvuru, işaretin tescil edilmesi adına ilk süreci oluşturmaktadır. Coğrafi işarete konu olan ürünün tanıtımını yapan ve teknik niteliklerinin açıklamasında bulunan belgeler; alakalı olan hukuki düzenleme şartlarına uygun olarak tescil işleminde bulunma şartları açısından değerlendirilerek yorumlanır. Coğrafi işaretin tescili  adına Sistem Patent şirketimize müracaat ederek ilk adımda bulunabilirsiniz.

Coğrafi işaret başvurusunda bulunarak koruma altına alınması adına alt bölümde maddelerden birine dahil olması gerekmektedir.

 1. Madenler 
 2. Doğal ürünler  
 3. Tarım ürünleri  
 4. Sanayi ürünleri 
 5. El sanatları ve ürünleri  
 6. Coğrafi İşaret Tescil Başvuru Sebepleri 

Coğrafi İşaretin tescil işlemi iki sebep ile gerçekleşir:

 1. Coğrafi işarete konu teşkil eden ürünün kalitesinin koruma altına alınması ve bilinen nitelikte üretimde bulunulmasının sağlanması
 2. Coğrafi işarete konu teşkil eden bölgede ya da özellikte üretimde bulunanların tescil işlemi ile elde ettiği koruma kapsamından öncelikli olarak faydalanmaları. Tüketici kesimi, söz konusu bölge ismi ile satışa sunulan ürünleri, o bölge ismine duydukları güven dolayısı ile, diğer bölgelerde üretimde bulunanlara tercihte bulunabilirler. Bu sebep ile bir ürün adına belirli bir kalite işareti durumuna gelen yer isimlerinin coğrafi işaret şeklinde koruma kapsamında dahil edilmesi o bölge halkının çıkarlarının koruma altına alınması bakımından büyük yarar bulunmaktadır. Coğrafi işaretler, ürüne potansiyel pazarlama gücü vermekte ve doğasından aldığı anonim sahiplik vasfı ile bölgesel ve ya toplumsal anlamda ekonomik ilerleme vasıtası işlevi görmektedir. Özellikle kırsal gelişme açısından önem teşkil eden bir vasıtadır. Coğrafi işaretin koruma altına alınmasındaki amaç ve yararlarından, coğrafi işaret ibarelerinin, ihtiyaç duyulan özelliklere sahip olmayan sahre ürünler üzerinde faaliyete konmasını engelleyerek  tüketici kesimin yanılgıya düşmesine engel olunması, bundan dolayıda tüketici kesimin koruma altına alınmasına yardımcı olmaktadır.

Coğrafi işaret Müracaatı Yapılmayacak İşaretler ise  

 1. Coğrafi işaret tanımına uymayan isimler ve işaretler
 2. Ürünün öz ismi durumuna gelen isimler ve işaretler,
 3. Ürünün asıl kaynağı hususunda toplumun yanılmasına sebebiyet verecek bitki çeşitleri, hayvan ırkları ya da benzeri isimler,
 4. Kamu düzeni ve genel ahlaka ters olan işaretler
 5. Paris sözleşmesi ve dünya ticaret örgütü’nü oluşturan sözleşmeye taraf olan devletlerce koruma altına alınmaya ya da koruma altı süresi bitmiş ya da faaliyet ettirilmeyen isimler ve işaretler.

İşaretin üretimde bulunan kişilerin, tescil işlemi ile koruma altına alınmasından ilk önce faydalanmalarının sağlanmasını; coğrafi işarete konu olan ürünün kalitesinin koruma altına alınması ve bu sayede tüketici tercihleri adına garanti veren bir yol sunan olmasını konu teşkil eden coğrafi işaret tescil işlemleri, Sistem Patent şirketimiz aracılığı ile Enstitüsü nezdine yapılmaktadır. Coğrafi işarete konu olan ürünün üretiminde bulunan gerçek ya da tüzel şahıslar, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi alan ile alakalı kamu kuruluşlarının müracaatta bulunma hakkı vardır. Müracaat işleminde bulunulması adına bir takım gerekli evraklar bulunmaktadır.

Müracaat işlemi alt kısımda yer alan bilgi ve evraklar ile gerçekleşebilmektedir;

 • Tescil edilmesi talep edilen menşe adı ya da mahreç işareti ve alakalı olan ürünün ismi
 • Ürünün tanımı ve niteliklerini açıklayan teknik bilgiler ve belgeler
 • Alan, yöre ya da bölgenin coğrafya kapsamını açıkça beyan eden ve kararlaştıran bilgiler ve belgeler
 • Ürünün üretim şekline ve bulunması durumunda yerel özel üretim şekli ve koşullarına yönelik bilgiler
 • Tespit edilen şartlar uygun olarak ürünün ne şekilde inceleneceği hakkında bilgiler
 • Fiziksel ve kimyasal bakımlardan ihtiyaç duyulan incelemelerin  gerçekleşebilmesi adına gereken prensipler
 • Denetleme şeklini detaylı olarak açıklayan bilgiler
 • İnceleme ve değerlendirmeler adına oluşturulacak kurum ya da kuruluş
 • Menşe adı ya da mahreç işaretinin faaliyet şeklini, üretimde bulunanın markasını, gerek duyulan işaretleri ya da etiket biçimlerini detayları ile açıklamasında bulunan bilgiler ve belgeler
 • Ve diğer ilgili bilgi ve belgeler
 • Müracaat tutarının yatırıldığına yönelik belge 

İnceleme akabinde uygun görülen müracaatlar resmi gazete ile ülke genelinde dağıtımda olan en prestijli 2 adet günlük gazetelerden ve bir yerel gazetede ilan şekli ile yayını yapılır. İtiraz süresi, ilan tarihi itibari ile altı aydır. Bu süre kapsamında konu ile ilgili olan herkes, coğrafi işaretin tescil edilmesine itiraz işleminde bulunabilir. 

Kimler Coğrafi işaret Başvurusu Yapabilir?

Coğrafi işaretin tescil edilmesi adına, coğrafi işarete konu teşkil eden ürünün üretiminde bulunan tüzel ya da gerçek kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi bölge ile alakası bulunan kamu kuruluşları nezdinde başvuru işlemi gerçekleşebilmektedir.