444 22 41
  • İngilizce
  • Almanca
  • Türkçe

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi

Tasarımların tescil edilmesi açısından yetkili mercilere Sistem Patent şirketimiz danışmanlığında işlemler yapılır. Hem yurt içinden hemde yurt dışında yapılması planlana tüm müracaatlara tescil ve danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Endüstriyel tasarım tescil belgesi konusunda en iyi hizmeti Sitem Paten şirketimiz aracılığı ile alabilirsiniz.
 
Sistem Patent şirketimiz danışmanlığında tasarımını tescil ettiren bir tasarımcı, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi sahibi olur. Tasarımların koruması müracaat tarihi itibari ile 5 senedir. Bu süreler her beş yılda bir yenilenmesi kaydı ile toplam da 25 seneye kadar uzatılabilmesi söz konusudur. Tescil işlemi yapılmasının ardından tasarım hakkı, tescil sahibine veya onun yasal varisine aittir. 
 
Tasarımın faaliyet konulması hak ve sorumlulukları tamamen tasarım hakkı sahibine aittir. Diğer kişiler, tasarım üzerinde hak sahibi kişini iznini gözetmeden, koruma altında tasarlanan veya tasarımın icra edildiği ürününün üretime geçemez, piyasaya süremez, maddi kazanç sağlayamaz, sözleşme yapmak açısından elinde bulunduramaz, ticarete konu edemez ya da bu gayeleri güderek elinde bulunduramazlar.
 
Tasarımın tescili açısından müracaat, ilgili yasada öngörülen şekilde oluşturulan tasarım müracaatı formu ile Sistem Patent şirketimiz danışmanlığında yapılır. 
 
Endüstriyel tasarım tescil belgesi alınması açısından başvuru yapılabilmesi için gerekli evraklar veya belgeler ise; 
  1. Başvuru Formu
  2. başvuru ücreti ödenmesi ve dekontu
  3. tasarımın tarifnamesi
  4. Tasarımın görsel anlatım
  5. Tasarımcının kimliğidir. 
Tasarımın müracaat sahibinin tüzel kişi olması durumunda ise, müracaat dosyasına noterce onaylanmış imza sirküleri de ilave edilmelidir. 
 
Tasarım tescil müracaatı, Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları tarafından; şekli, müracaatta bulunma hakkı, rüçhan hakkı ve mutlak ret gerekçeleri açısında incelenir. Uzmanlar tarafından yapılacak inceleme akabinde; tescil istemi geri çevirebilir, bir eksikliğin bulunmadığına hüküm verilirse müracaatın kesinlik kazanmasını sağlayabilir ya da eksikliklerin yasada belirtilen süre kapsamında giderilmesini talep edilir. 
 
Tescil ve ilan gerekli yasal şartları sağlıyor ve müracaatın geri çevrilmesini sebebiyet verecek bir gerekse bulunmaması takdirinde ürün, tasarım sicilene kaydı yapılır. Tescili yapılan tasarımlar, her ay ilana çıkan Endüstriyel Tasarımlar Bülteni‟nde duyurulur. İlanda kalma süreleri ise 6 aydır.
 

Hemen Başvurun!

Tescil veya Patent başvurunuz hakkında bilgi almak için formu doldurup hemen bize gönderin!

HİZMET LOGOLARIMIZ

Sistem Patent altında hizmet verdiğimiz markalar yanda listelenmiştir.